NATHALIE DESIMPEL - ELISABETH DESIMPEL - RONNY VAN EECKHOUT, Geassocieerde notarissen te Waregem

Berekening van de aankoopkosten

Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.